எம்.ஜி.ஆர், முதலமைச்சராக இருக்கையில் கவிஞரை அரசவைப் புலவராக நியமித்த பிறகு எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம் இது,