“பராசக்தி” படத்தில் பாடல் எழுத கண்ணதாசன் விரும்பினாராம் ஏனோ அவருக்கு அந்த வாய்ப்பு அமையவில்லை.

அதே சமயம், “ஓடினாள்…ஓடினாள்…” என்கிற அந்த பிரபலமான நீதிமன்றக் காட்சியில் நீதிபதியாக அமர்ந்து வசனம் பேசும் வாய்ப்பு கண்ணதாசனுக்கு கிடைத்துள்ளது.